070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација во просторот – трета обука

На 02.03.2017 год. со почеток во 19,30ч. во просториите на ССУКМ беше одржана третата Обука за ориентација во просторот во организација на ДПС Трансверзалец -Скопје. На обуката беше презентирано користење на компас, беа дадени насоки за тоа што претставува Азимутот како и начинот на кој се одредува. На обуката исто беа објаснети начините на ориентација во просторот со помош на Топографска карта и Компас.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно