070-641-998 / 070-317-740 / 070-351-898

Ориентација во просторот Како да си го пронајдете патот во планина ?

Спортска Ориентација е спорт за кој е потребно знаење и умешност со помош на карта и бусола за брзо движење во непознат терен.


Што е Ориентирањето во Просторот ?

Ориентирањето е спорт кој се базира на умешноста за навигација во просторот и брзо движење на натпреварувачите од точка до точка на непознат терен со помош на умешно користење на топографска или спортска карта и компас.

Успехот на овој спорт зависи од брзото и точно навигирање во просторот, решавање на разновидните задачи со здобиени теоретски и практични познавања од топографијата, висока општофизичка, тактична и психичка подготовка.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Начини на Ориентација

Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа:

  • ориентација на земјиштето без карта
  • ориентација на карта и со карта
  • одредување на стојна точка
  • движење по земјиштето.

Секоја од нив преставува засебна целина во која се содржани низа различни начини и постапки за извршување на конкретната задача како работна обврска. Имајќи ја предвид комплексноста на проблемот ориентација сите наведени тематски целини се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Polaris - North Star
Прочитај повеќе

„BMUMOC 2021“ - Балканското Првенство во Планинска Ориентација

Балканското Првенство во Планинска Ориентација оваа година се одржа во Црна Гора во Вучје, ски центар во близина на градот Никшиќ. Домаќин на ова натпреварување „BMUMOC 2021“ беше Планинарскиот Сојуз на Црна Гора.

Прочитај повеќе

Врв 11 & 12: Стол-Баба & Тепено-Галичица

На 04.09.2021 како прва од двете тури предвидени во завршниот настан и викенд на V-та сезона, по сончево и топло време го искачивме врвот Стол на планината Баба.

Прочитај повеќе

Лига во Планинарска и Спортска Ориентација

Ориентација е спорт за сите - млади и стари, мажи и жени, рекреативци и професионалци. Спорт во кој се спојува физичката подготвеност на натпреварувачите и нивната ментална агилност.

0
0
0