3-221-350

Ориентација во просторот Како да си го пронајдете патот во планина ?

Спортска Ориентација е спорт за кој е потребно знаење и умешност со помош на карта и бусола за брзо движење во непознат терен.


Што е Ориентирањето во Просторот ?

Ориентирањето е спорт кој се базира на умешноста за навигација во просторот и брзо движење на натпреварувачите од точка до точка на непознат терен со помош на умешно користење на топографска или спортска карта и компас.

Успехот на овој спорт зависи од брзото и точно навигирање во просторот, решавање на разновидните задачи со здобиени теоретски и практични познавања од топографијата, висока општофизичка, тактична и психичка подготовка.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Начини на Ориентација

Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа:

  • ориентација на земјиштето без карта
  • ориентација на карта и со карта
  • одредување на стојна точка
  • движење по земјиштето.

Секоја од нив преставува засебна целина во која се содржани низа различни начини и постапки за извршување на конкретната задача како работна обврска. Имајќи ја предвид комплексноста на проблемот ориентација сите наведени тематски целини се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Polaris - North Star
Прочитај повеќе

МОСРА 2019 - Прилеп

Од 19 до 21 Април 2019 се одржа Меморијалниот Ориентационен натпревар “Пеце Атанасоски” – МОСРА 2019 во организација на Ориентациониот Клуб “Златоврв” од Прилеп. MOCPA 2019 е традиционален настан кој опфаќа...

Прочитај повеќе

Отворено Првенство на Скопје во Спортска и Планинска Ориентација

Во организација на ДПС Трансверзалец- Скопје и поддршка на Федерација на Планинарски Спортови на Македонија на 30 и 31 Март 2019 година беа одржани...

Прочитај повеќе

BMUMOC 2018 - Macedonia

BALKAN CHAMPIONSHIP IN MOUNTAINEERING ORIENTATION - BMUMOC 2018 28-30.SEPTEMBER 2018 OHRID, MACEDONIA Балканско Првенство во Планинарска ориентација е меѓународен натпревар кој се одржува трета година по ред.

  • Ориентација Попова Шапка

    September 14, 2019 - September 15, 2019

  • Натпревар Ориентација – Охрид

    August 27, 2019 - August 28, 2019

0
0
0