3-221-350

Истражи ја природата

Караниколичко и Скакаличко Езеро

Фотографии на Лазо Димитров, Александар Стојчевски, Ели Поповска и Дафина Бобо.

79 фотографии


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно