3-221-350

Истражи ја природата

Врв Свински Камен 1628 мнв, Скопска Црна Гора

Фотографии на Пеце Иванов, Зоран Тодоровски, Војислав Гушевски, Станимирка Лола Тасевска, Елмедина Сехратлиќ .

106 фотографии


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно