3-221-350

Истражи ја природата

Плат, Шар Планина- мај 2019

Фотографии на Мирјана Накич, Стефани Синадиновска, Ирма Маркович и Владимир Јаневски.

50 фотографии


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно