070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Бистрички Врв, Шар Планина

Фотографии на Пеце Иванов, Маја Бојаџиева, Сибел Јакуповиќ, Зоран Тодоровски.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно