070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

ФОЈНИК на Сува Гора (1421 м.н.в.)

Фотографии на Бобан Китановски


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно