070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв Тепе на Буковиќ 1528 мнв

Фотографии на Пеце Иванов.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно