3-221-350

Истражи ја природата

Врв Бајрак (1527 м.) на Караџица

Фотографии на Војислав Гушевски, Љупчо Јовчевски, Пеце Иванов, Зоран Тодоровски, Кирчо Топуков, Сандра Темковска.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно