070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв Бајрак (1527 м.) на Караџица

Фотографии на Војислав Гушевски, Љупчо Јовчевски, Пеце Иванов, Зоран Тодоровски, Кирчо Топуков, Сандра Темковска.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно