070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

ПЕРЕН на Козјак (1326 м.н.в.)

Слики на: Боибан Китановски


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно