070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв 5/12: Кафчал на Лубен (1762 мнв)

Фотографии на Александра Стојаноска, Пеце Иванов и Трајче Галевски


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно