3-221-350

Истражи ја природата

Орелик (2099 м.н.в.) и Свеќник (1975 м.н.в.)

Фотографии на Дејан Доцевски, Јоже Карловски и Жаклина Карловска.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно