070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Февруарски Поход 2020

Фотографии на Ленче Бошковска, Лилјана Божиновска, Десанка Стојановска, Јоже Карловски и Љупчо Георгиевски.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно