070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв Унка на Беласица

Фотографии на: Бобан Китановски, Бојан Ангеловски, Маја Керамитчиева, Силвана Божиновска, Маја Лазарова, Пеце Иванов, Зоран Тодоровски, Пеце Ивановски, Сузана Тасева и Јоже Карловски.

72 фотографии


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно