070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв 7/12: Ченгино Кале на Малешевски Пл.

Фотографии на Кирчо Топуков.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно