070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација во просторот - 2 ден

На 25.02.2016 во просториите на ДПС Трансверзалец се одржа Обука за ориентација во просторот која опфати детално објаснување за Топографска карта и нејзина примена.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно