070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација во просторот - 1 ден

На 18.02.2016 во просториите на ДПС Трансверзалец се одржа Обука за ориентација во просторот која ги опфати следните теми: Што претставува Ориентација во просторот и Начини на ориентација во просторот


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно