070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв 12/12: Китка на Осоговски планини

Фотографии на Пеце Иванов и Кирчо Топуков.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно