070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Бошанов Камен - Маркација на патека

Фотографии на Десанка Стојановска.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно