070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв 3/12: Петлец на Малешевски Планини

Фотографии на Јоже Карловски и Бобан Китановски

50 фотографии


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно