070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Врв 6/12: Зелка на Козјак (Мариово)

Фотографии на Јоже Карловски, Зоран Костадинов, Катерина Русевска и Рокси Ронџа.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно