070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Маркација на патека, Врв Чапарец, Кораб

Фотографии на Војдан Недковски, Катерина Јајчевска и Зоран Костадинов.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно