070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

ЧАПАРЕЦ на Кораб (2119 м.н.в.)

Слики на: Бобан Китановски, Марко Велковски


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно