070-641-998 / 070-317-740 / 070-351-898

Истражи ја природата

Маркација на патека до Врв Лилјачица, Јакупица

Фотографии на Катерина Русевска, Зоран Костадинов и Десанка Стојановска.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно