070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Практични обуки ориентација во просторот 25.03.2017

Практични обуки ориентација во просторот 25.03.2017


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно