070-641-998 / 070-317-740 / 070-351-898

Истражи ја природата

5/12 врва 8 сезона врв Пирамида Голем Камен

Врвот Голем Камен познат и под името Гулина Камен, а во поново време меѓу планинарите и велосипедистите највеќе попознат како „Пирамида“ го претставува претпоследниот врв во најјужниот краен дел на Плаќенска Планина односно на целиот планински венец - масив Бигла на тромеѓето помеѓу Битолско, Ресенско (Преспа) и Железник (Демирхисарско).


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно