070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација 4 ден

11.03.2015 - Ориентација без карта и ориентација со карта според релјефни карактеристики


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно