070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација ден 3

04.03.2015 Вежби за азимут и користење на бусола


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно