070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација - 2 Ден (25.02.2015 г.)

Користење на бусола и одредување на азимут


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно