070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Истражи ја природата

Обуки ориентација - четврта теоретска обука

На 09.03.2017 беше одржана последната теоретска обука од циклусот обуки Ориентација во просторот Февруари-Март 2017 год. Обучувачот Иво Бошковски имаше излагање за ГПС системите и нивната употреба за ориентирање во просторот.


Сакаш да посетиш вакви места ? Ајде да планинариме заедно