070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Извештај од акција

06 Dec

Врв 3/12: Петлец на Малешевски Планини   December 06, 2020   Планинарство

Читајќи ја книгата на Ѓорче Петров "Mатеријали по изучување на Македонија" од 1896 г. дојдовме до врвот Петлец 1352 мнв и до местото на убиството на револуционерот Даме Груев во 1906г. На 06.12.2020 Трансверзалец ја изведе третата акција од планинарскиот предизвик 12 Врвови. На крајниот источен дел на Македонија во шумовитете планински предели на Малешевијата го посетивме врвот Петлец, каде на 23.12.1906 година во борба загинал славниот македонски револуционер Даме Груев. Фотографии на Јоже Карловски и Бобан Китановски.


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ1

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција