070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Извештај од акција

11 Dec

Дупен Камен (1857 мнв) и Таул (1853 мнв) на Сува Гора   December 11, 2021   Планинарство

Дупен Камен (1857 мнв) и Таул (1853 мнв) на Сува Гора.


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ1

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција