070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Извештај од акција

19 Dec

Врв ЧУКА (1409 м.н.в.) Скопска Црна Гора   December 19, 2021   Планинарство

Врв ЧУКА (1409 м.н.в.) Скопска Црна Гора.


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ1

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција