070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Блог

img

Ориентацијата претставува знаење каде вие се наоѓате во однос на околината, каде сакате да одите, знаење што да барате, во кој правец да одите и колку е тоа далеку. Ова се вештините потребни за спортот Ориентација (Orienteering), " навигација во конкурентску услови на нога во непознат терен користејќи мапа и компас".

Прочитај повеќе
img

Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа: ориентација на земјиштето без карта, ориентација на карта и со карта, одредување на стојна точка, движење по земјиштето.

Прочитај повеќе

Ориентирањето е спорт кој се базира на умешноста за навигација во просторот и брзо движење на натпреварувачите од точка до точка на непознат терен со помош на умешно користење на топографска или спортска карта и компас.

Прочитај повеќе
img

Ориентација во просторот претставува одредување на страните на светот, односно наоѓање на основниот правец север – југ. Поконкретно ориентација во просторот е одредување на сопствената положба или одредување на сопствената стојна точка во однос на страните на светот или пак на некој друг објект, релјеф во просторот.

Прочитај повеќе
img

Ориентација во просторот или ориентација на земјиштето со помош на компас или бусолни инструменти се базира врз искористувањето на особините на земјиниот магнетизам за одредување на правецот север. Компас или бусола е навигациски инструмент за пронаоѓање на правецот споредено со земјиниот магнетен пол.

Прочитај повеќе
img

Ориентир по дефиниција значи предмет или знак што служи за ориентација. Ориентирање во просторот или ориентација на земјиштето со помош на ориентири се поврзува со топографската и тактичката ориентација.

Прочитај повеќе