070-641-998 / 070-317-740 / 070-351-898

Блог

img

Соочувајќи се со повеќе нејаснотии, како и недоволната информираност во однос на именувањето на врвовите на планинскиот масив Челоица-Песјак, овој текст произлезе со цел да се разјаснат називите на четирите највисоки точки на споменатиот планински масив, којшто сѐ уште не го добил заслуженото внимание од страна на истражувачите, планинарите, авантуристите и љубителите на планините и природата, воопшто.

Прочитај повеќе
img

Република Македонија е планинска земја со околу 40 планини од кои 12 повисоки од 2000 метри. Ниту една држава во Европа, нема толкав број на самостојни планински целини и планински масиви во однос на својата површина. На сите овие планини има околу 260 интересни и впечатливи планински врвови, од кои 85 над 2000 метри. Меѓу нив, посебно се истакнуваат 10-те врвови наведени во текстот, од кои некои се и меѓу највисоките во нашата држава.

Прочитај повеќе
img

Четирите централни врвови на Шар Планина се на десната страна на реката Пена. Врвовите се спуштаат стрмно кон реката, што ги прави тешко достапни од таа страна. Трите врва Плат (2398 мнв), Среден камен (2465 мнв) и Безимен-Кривошиски врв (2511 мнв), се сртови на Титов врв (2747 мнв) и затоа се скоро непосетени од планинарите. Четвртиот врв е Црн врв (1933 мнв), во близина на планинарскиот дом „Јелак“ и до него е маркирана патеката, така да сега кон него веќе ги има планинарите.

Прочитај повеќе
img

Врз основа на детално изведени ГИС анализи на тридимензионалниот дигитален модел на релјефот на Република Македонија, а користејќи ги претходно наведените критериуми, во Република Македонија се издвојуваат околу 40 планини и планински масиви и тоа...

Прочитај повеќе
img

Голем број на планинари кои се искачиле на највисоките врвови на светот, се согласуваат дека подолу наведените 5 планини односно врвови се меѓу најубавите и најпривлечните, но во исто време и меѓу најопасните и најсмртоносните. За убавината доволно говорат величествените фотграфии, а дека се опасни и смртоносни покажува фактот што на нив стотици планинари ги оставиле своите животи, обидувајќи се да ги искачат.

Прочитај повеќе